Suunnittelijat

FISEn palvelussa pätevöityneen asiantuntijan koulutus ja työkokemus täyttävät suunnittelualan pätevyysvaatimusten yksityiskohtaiset vaatimukset. FISEn kautta pätevöityneet asiantuntijat sitoutuvat osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen sekä FISEn eettisten ohjeiden mukaiseen toimintaan.

FISEn pätevyyspalvelussa on 34 suunnittelijapätevyyttä, joista osa on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvia ja osa alan tarvelähtöisiä pätevyyksiä. Näiden pätevyyksien yksityiskohtaisiin tietoihin pääsee tämän sivun alaosan linkeistä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeisiin tulee nimetä:

  • suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija
  • rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuunnittelija
  • tarvittavat erityissuunnitelmat laativat erityissuunnittelijat

Hanketyypistä riippuen tarvittavia erityissuunnittelijoita voivat olla esim. kantavien rakenteiden suunnittelijat (betoni-, puu- tai teräsrakenteet), pohjarakenteiden suunnittelijat, rakennusfysiikan tai akustiikan suunnittelijat, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (KVV) ja ilmanvaihtolaitteistojen (IV) suunnittelijat sekä kosteusvaurioiden korjaussuunnittelijat.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä täydentävässä asetuksessa suunnittelutehtävien vaativuusluokitus ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on määritetty erikseen uudisrakentamisessa (U) ja korjaus- ja muutostyössä (K). FISEn pätevyyspalvelussa on siten erilliset uudisrakentamisen (U) ja korjaus- ja muutostyön (K) pätevyydet.

Kaavan laatijan pätevyys pohjautuu maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sitä täydentävässä rakennusasetuksessa esitettyihin vaatimuksiin kaavojen laadinnasta.

Alan tarvelähtöiset pätevyydet on perustettu erityisosaamista edellyttäviin erityisalojen suunnittelu- ja tarkastustehtäviin. Osa näistä on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslain periaatteiden mukaisesti.  FISEn pätevyyspalvelussa tällaisia ovat betonirakenteiden materiaalitekninen suunnittelija, infra-pohjarakenne-, kallio- ja paloturvallisuussuunnittelija.

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisten tarkastajien pätevyydet  on rakennettu erityissuunnittelijoiden pätevyysvaatimusten pohjalta. Myös näissä on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain periaatteita. FISEn palvelussa on betoni-, puu-, teräs-, pohja- ja kalliorakenteiden sekä rakennusfysiikan rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyydet.

Muita alan tarvelähtöisiä suunnittelijapätevyyksiä ovat tärinäsuunnittelija, haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelija sekä kylmäsuunnittelija. Niiden periaatteet on sovittu yhdessä erityisalan keskeisten asiantuntijatahojen kanssa.

Pääset haluamasi pätevyyden tietoihin ja pätevyysvaatimuksiin valitsemalla pätevyyden alla olevasta listasta.