Pätevyyslautakunnat

Pätevyyslautakunnat ja sihteerijärjestöt muodostavat FISEn kanssa pätevyyspalvelun.

Kuva: FISE

Pätevyyslautakunnat

Pätevyyslautakuntien tehtävänä on todeta kaikki FISEn pätevyydet. Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksista. FISEn hallituksen nimittämiä pätevyyslautakuntia ylläpitävät sihteerijärjestöt, jotka vastaavat myös pätevyystenteistä.

Pätevyyslautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta vähintään 2 kertaa vuodessa. Pätevyyslautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Pätevyyslautakuntien päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Pätevyyslautakuntien tulevat kokoukset ja lautakuntien kokoonpanot löytyvät tämän sivun alavalikosta .

Pätevyyksiä koskevissa asioissa pyydetään olemaan yhteydessä suoraan kyseistä pätevyyttä hoitavaan pätevyyslautakunnan sihteeriin ja sihteerijärjestöön. Kunkin sihteerijärjestön ylläpitämät pätevyyslautakunnat, niissä käsiteltävät pätevyydet sekä pätevyyslautakunnan sihteerin tiedot löytyvät alta.

Pätevyyslautakuntien sihteerien ja sihteerijärjestöjen yhteystiedot

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

PL 357, 00121 HELSINKI

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Kimmo Sandberg, puh. 0400 411 332, kimmo.sandberg(a)gmail.com
Betonirakenteiden suunnittelija
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
KOSTEUSVAURION KUNTOTUTKIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Kimmo Sandberg, puh. 0400 411 332, kimmo.sandberg(a)gmail.com
Kosteusvaurion kuntotutkija
MAISEMARAKENTAMISEN TYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Kimmo Sandberg, puh. 0400 411 332, kimmo.sandberg(a)gmail.com
Maisemarakentamisen työnjohtaja

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry

Rahakamarinportti 3 B, 00240 HELSINKI

TUOTANTOJOHDON PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Mikael Åhl, puh. 0400 343 264, mikael.ahl(a)rkl.fi
Vastaava työnjohtaja
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja
Työmaainsinööri
Työpäällikkö
Projektipäällikkö
BETONIRAKENTEIDEN TYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Mikael Åhl, puh. 0400 343 264, mikael.ahl(a)rkl.fi
Betonirakenteiden työnjohtaja
Betonityön valvoja
Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja
RAKENNUSTYÖN VALVOJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Mikael Åhl, puh. 0400 343 264, mikael.ahl(a)rkl.fi
Talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)
Maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Malminkatu 30, 00100 HELSINKI

KAAVAN LAATIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pia Selroos, puh. 041 528 2952, pia.selroos(a)safa.fi
Kaavan laatija
PÄÄSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pia Selroos, puh. 041 528 2952, pia.selroos(a)safa.fi
Pääsuunnittelija
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
RAKENNUSSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pia Selroos, puh. 041 528 2952, pia.selroos(a)safa.fi
Rakennussuunnittelija
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö

Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Sitratori 5, 00420 Helsinki

LVI-PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Samuli Könkö, puh. 050 327 6592, patevyydet(a)sulvi.fi
Energiatodistuksen laatija
Ilmanvaihdon (IV) suunnittelija
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) suunnittelija
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
Kylmäsuunnittelija
Ilmanvaihtolaitteistojen (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija
LVV-PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Samuli Könkö, puh. 050 327 6592, patevyydet(a)sulvi.fi
Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija
HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLLON SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri
Samuli Könkö, puh. 050 327 6592, patevyydet(a)sulvi.fi
Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija

Teräsrakenneyhdistys TRY ry

Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

TERÄSRAKENTEIDEN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Ari Ilomäki, puh. 050 597 8379, ari.ilomaki(a)rt.fi
Teräsrakenteiden suunnittelija
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
Teräsrakenteiden asennustyönjohtaja
Teräsrakennetehtaan vastaava työnjohtaja

Betoniyhdistys BY ry

PL 381, 00131 HELSINKI

BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMISEN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Johanna Tikkanen, puh. 040 5181 641, johanna.tikkanen(a)betoniyhdistys.fi
Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus)
– betonirakennukset
– betoniset sillat ja infrarakenteet
Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja
Betonirakenteiden kuntotutkija
– betonirakennukset
– betoniset sillat ja infrarakenteet
BETONILABORANTIN JA VALMISBETONITYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Johanna Tikkanen, puh. 040 5181 641, johanna.tikkanen(a)betoniyhdistys.fi
Betonilaborantti
Valmisbetonityönjohtaja
BETONIJULKISIVUTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Kim Johansson, puh. 050 5506 556, kim.johansson(a)betoniyhdistys.fi
Betonijulkisivutyönjohtaja
BETONIELEMENTTIEN ASENNUSTYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Kim Johansson, puh. 050 5506 556, kim.johansson(a)betoniyhdistys.fi
Betonielementtien asennustyönjohtaja
MUURATTUJEN JA RAPATTUJEN RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Kim Johansson, puh. 050 5506 556, kim.johansson(a)betoniyhdistys.fi
Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkija
BETONILATTIATYÖNJOHTAJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Kim Johansson, puh. 050 5506 556, kim.johansson(a)betoniyhdistys.fi
Betonilattiatyönjohtaja
Betonilattiapinnoitustyönjohtaja

RIL ry

Fredrikinkatu 42, 00100 HELSINKI

PUURAKENTEIDEN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pekka Talaskivi, puh. 050 562 0116, pekka.talaskivi(a)ril.fi
Puurakenteiden suunnittelija Lisätietoja: jaana.henell(a)ril.fi
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
Puurakenteiden työnjohtaja
POHJA- JA KALLIORAKENTEIDEN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pekka Talaskivi, puh. 050 562 0116, pekka.talaskivi(a)ril.fi
Pohjarakenteiden suunnittelija Lisätietoja: jaana.henell(a)ril.fi
– uudisrakentaminen
– korjaus- ja muutostyö
Infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija
Kalliorakenteiden suunnittelija
Tärinäasiantuntija
Pohjarakenteiden työnjohtaja
Kalliorakenteiden työnjohtaja
RAKENNUSFYSIIKAN SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pekka Talaskivi, puh. 050 562 0116, pekka.talaskivi(a)ril.fi
Rakennusfysiikan suunnittelija Lisätietoja: jaana.henell(a)ril.fi
Akustiikan suunnittelija
Kosteusvaurion korjaussuunnittelija
PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pekka Talaskivi, puh. 050 562 0116, pekka.talaskivi(a)ril.fi
Paloturvallisuussuunnittelija Lisätietoja: jaana.henell(a)ril.fi
KOSTEUDENHALLINTAKOORDINAATTORIN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pekka Talaskivi, puh. 050 562 0116, pekka.talaskivi(a)ril.fi
Kosteudenhallintakoordinaattori (KHK)
RAKENNESUUNNITELMIEN ULKOPUOLISEN TARKASTAJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Pekka Talaskivi, puh. 050 562 0116, pekka.talaskivi(a)ril.fi
Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja
– betonirakenteet
– puurakenteet
– teräsrakenteet
– pohjarakenteet
– kalliorakenteet
– rakennusfysiikka

Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinko

Malmin asematie 6, 00700 HELSINKI

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTAJAN (AKK) JA RAKENNUKSEN KUNTOARVIOIJAN (PKA) PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Mila Pallassalo, puh. 040 412 3244, mila.pallassalo(a)kiinko.fi
Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK)
Rakennuksen kuntoarvioija (PKA)
TALOTEKNIIKAN VALVOJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Heli Peltonen, puh. 040 753 3163, heli.peltonen(a)kiinko.fi
Talotekniikan perusvalvoja
Talotekniikan LVI-valvoja
Talotekniikan RAU-valvoja
Talotekniikan sähkövalvoja
Talotekniikan ylivalvoja
Talotekniikan IT-valvoja

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry

Annankatu 24, 2. krs, 00100 HELSINKI

RAKENNUTTAJAN PÄTEVYYSLAUTAKUNTA
Yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS) Pätevyyslautakunnan sihteeri:
Marika Latvala, puh. 040 554 1351, marika.latvala(at)rakli.fi
Infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS) patevyys(a)rakli.fi
Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)
Maisemarakennuttaja (RAP)

Pätevyyslautakuntien kokousajat

Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan (PKA) pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioija (PKA)

Seuraavat kokoukset:  17.9.2024 ja 20.11.2024

Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.

Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonielementtien asennustyönjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 13.6.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonijulkisivutyönjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 10.6.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Betonilaborantin ja valmisbetonityönjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonilaborantti, valmisbetonityönjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 4.6.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Betonilattiatyönjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonilattiatyönjohtaja, betonilattiapinnoitustyönjohtaja)

Seuraavat kokoukset: –

Betonirakenteiden korjaamisen pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonirakenteiden korjaussuunnittelija-betonirakennukset, betonirakenteiden korjaussuunnittelija- betoniset sillat ja infrarakenteet, betonirakenteiden korjaustyönjohtaja, betonirakenteiden kuntotutkija-betonirakennukset, betonirakenteiden kuntotutkija-betoniset sillat ja infrarakenteet)

Seuraavat kokoukset: 23.9.2024
Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.

Betonirakenteiden suunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

Seuraavat kokoukset:  3.9.2024 ja 26.11.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: betonirakenteiden työnjohtaja, betonielementtitehtaan betonityönjohtaja, betonityön valvoja)

Seuraavat kokoukset:  6.9.2024 ja 13.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan (VHS) pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija)

Seuraavat kokoukset: –

Kaavan laatijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: kaavanlaatija)

Seuraavat kokoukset:  12.6.2024, 25.9.2024 ja 4.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: kosteudenhallintakoordinaattori KHK)

Seuraavat kokoukset:  13.9.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: kosteusvaurion kuntotutkija KVKT)

Seuraavat kokoukset: 13.11.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

LVI-pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: IV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, haja-asutuksen vesihuollonsuunnittelija, kylmäsuunnittelija, IV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, energiatodistuksen laatija, IV-kuntotutkija)

Seuraavat kokoukset: 24.9.2024 ja 3.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

LVV-kuntotutkijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: LVV-kuntotutkija)

Seuraavat kokoukset:
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: paloturvallisuussuunnittelija)

Seuraavat kokoukset: : 5.9.2024 ja 13.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija, kalliorakenteiden suunnittelija, tärinäasiantuntija, pohjarakenteiden työnjohtaja, kalliorakenteiden työnjohtaja)

Seuraavat kokoukset:  10.9.2024 ja 21.11.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Puurakenteiden  pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, puurakenteiden työnjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 11.9.2024 ja 20.11.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: pääsuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

Seuraavat kokoukset:    25.9.2024, 13.11.2024 ja 29.1.2025
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja betonirakenteet, puurakenteet, teräsrakenteet, pohjarakenteet, kalliorakenteet, rakennusfysiikka)

Seuraavat kokoukset: 3.9.2024 ja 3.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: rakennusfysiikan suunnittelija, akustiikan suunnittelija, kosteusvaurion korjaussuunnittelija)

Seuraavat kokoukset:    19.9.2024, 6.11.2024 ja 10.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: rakennussuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö)

Seuraavat kokoukset: 3.9.2024, 22.10.2024 ja 12.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennustyön valvojan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: talonrakennustyön valvoja (RAV ja RAVS), maa- ja pohjarakennustyön valvoja (RAV ja RAVS)

Seuraavat kokoukset:  4.9.2024 ja 11.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Rakennuttajan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: yleinen rakennuttaja (RAP ja RAPS), maisemarakennuttaja (RAP), infra-rakennuttaja (RAP ja RAPS), talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS)

Seuraavat kokoukset:  3.9.2024 ja 6.11.2024.

Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: talotekniikan perusvalvoja, talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja sähkövalvoja, talotekniikan ylivalvoja)

Seuraavat kokoukset:  18.9.2024 ja 21.11.2024
Hakemusten on oltava perillä 3 viikkoa ennen kokousta.

Teräsrakenteiden pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, teräsrakenteiden asennustyönjohtaja, teräsrakennetehtaan vastaava työnjohtaja)

Seuraavat kokoukset: 14.6.2024, 13.9.2024 ja 15.11.2024

Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Tuotantojohdon pätevyyslautakunta
(Pätevyydet: vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, kosteusvaurion korjaustyönjohtaja, työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö)

Seuraavat kokoukset: 3.9.2024 ja 10.12.2024
Hakemusten on oltava perillä 2 viikkoa ennen kokousta.

Pätevyyslautakuntien kokoonpanot

FISEN HALLITUKSEN KOKOUKSESSA 26.02.2024 VAHVISTETUT PÄTEVYYSLAUTAKUNTIEN KOKOONPANOT

Asuntokaupan kuntotarkastajan (AKK) ja rakennuksen kuntoarvioijan (PKA) pätevyyslautakunta

Pätevyydet: asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, rakennuksen kuntoarvioija PKA

 • RKM Esko Lindblad, puheenjohtaja, RKL
  • varajäsen RKM Mikael Åhl, RKL
 • TkT Jari Virta, varapuheenjohtaja, Kiinteistöliitto Uusimaa ry
 • ARKKIT. Timo Hyvärinen, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Immo Teperi, SAFA
 • N.N., RIL
  • varajäsen DI Pekka Talaskivi, RIL
 • RI Kimmo Sandberg, RIA
 • N.N., Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
  • varajäsen LKV, YKV Markku Rautanen, Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
 • DI Torsti Siltanen, Suomen Omakotiliitto ry
  • varajäsen Katja Keränen, Suomen Omakotiliitto ry
 • DI Meri Hietala, RATEKO
 • Mila Pallassalo, Kiinko, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonielementtien asennustyönjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonielementtien asennustyönjohtaja

 • DI Ilpo Luhtala, puheenjohtaja
 • DI Sakari Hakio, varapuheenjohtaja (PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), V-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija)
 • Ins. AMK Rani Juustinen
 • Ins. AMK Anna Uschanov
 • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonijulkisivutyönjohtaja

 • RI Janne Vilve, puheenjohtaja (Betonijulkisivutyönjohtaja)
 • DI Jani Riihinen (Betonijulkisivutyönjohtaja)
 • RI Petri Silvola
 • DI Juhani Toivonen
 • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonilaborantin ja valmisbetonityönjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonilaborantti, valmisbetonityönjohtaja

 • RI Kati Koskento, puheenjohtaja
 • DI Kim Johansson, BY, varapuheenjohtaja
 • Jere Toivonen
 • INS.AMK Joonas Salmela (valmisbetonityönjohtaja, PV-vaativuusluokan betonielementtitehtaan betonityönjohtaja)
 • RI Jarmo Saunajoki
 • Ins. AMK Arvi Hokkanen (valmisbetonityönjohtaja)
 • Automaatio- ja kunnossapitoasentaja Tommi Kaurila
 • TkT Johanna Tikkanen, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonilattiatyönjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonilattiatyönjohtaja, betonilattiapinnoitustyönjohtaja

 • Harri Aalto (Betonilattiatyönjohtaja)
 • DI Maarit Järvinen, BY
 • DI Juha Komonen
 • DI Veikko Leino, BLY (PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, uudisrakentaminen)
 • Harri Tikkinen
 • Ari Simola
 • DI Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonirakenteiden korjaamisen pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus) betonirakennukset, betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus) betoniset sillat ja infrarakenteet, betonirakenteiden korjaustyönjohtaja,
betonirakenteiden kuntotutkija betonirakennukset, betonirakenteiden kuntotutkija betonisillat ja infrarakenteet

 • DI Inari Weijo (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset), puheenjohtaja
 • DI Saija Varjonen (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset), Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija, varapuheenjohtaja
 • DI Simo-Pekka Valtonen
 • DI Juha Hartikka (Rakennuttaja RAP, betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonirakennukset), siltojen ja muiden betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija (betonirakennukset)
 • RI Marko Latvala (Betonirakennusten A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija)
 • DI Jani Valokoski (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonisillat)
 • DI Elina Paukku, RIL (Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija)
 • DI Ari Mantila
 • INS (AMK) Mikko Rauhanen (Betonirakenteiden A-vaativuusluokan korjaussuunnittelija (betonisillat), Siltojen ja muiden betonirakenteiden a-vaativuusluokan kuntotutkija (betonisillat)
 • DI Riku Kytö
 • Ins. YAMK Matti Airaksinen
 • TkT Arto Köliö
 • TkT Johanna Tikkanen, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonirakenteiden suunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonirakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

 • Petri Rytioja, RTY, puheenjohtaja
 • RI Ahti Rantonen (PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija, PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
 • ARKKIT. Risto Huttunen, SAFA (AA-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudisrakentaminen), suunnitteluala: ARK rakennussuunnittelu, ARK-numero 1408)
 • Kimmo Kovanen, RKL
 • DI Juha Valjus, BY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
 • DI Tapio Raunama, RIL (AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni- ja teräsrakenteet), AA- vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen))
 • RI Kimmo Sandberg, RIA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Betonirakenteiden työnjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: betonirakenteiden työnjohtaja, betonielementtitehtaan betonityönjohtaja, betonityön valvoja

 • Jussi Mattila, BY, puheenjohtaja
 • Rami Rintanen, RIA
 • Jarmo Saunajoki, Inspecta Sertifiointi
 • DI Risto Levanto, RTY
 • DI Elina Paukku, RIL (Betonirakennusten (talorakenteet) kuntotutkija)
 • Pekka Ruuskanen, RKL
 • Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: haja-asutuksen vesihuollon suunnittelija

 • Kimmo Sandberg, RIA, puheenjohtaja
  • varajäsen Katrina Kukkonen, RIA
 • Tapio Harjanne, SuLVI
 • Kaisa Autio-Nousiainen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
 • Ilkka Juvankoski, Vihdin kunta
 • Minttu Peuraniemi, Vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.
 • Kari Kuivalainen, Muoviteollisuus ry.
 • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

Kaavan laatijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: kaavan laatija

 • RA(AMK) Samuli Kantola, RIA, puheenjohtaja
  • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
 • MA Aino Aspiala, MARK, varapuheenjohtaja (kaavan laatija, YKS-numero 625)
  • varajäsen N.N.
 • ARKKIT. Tuomas Seppänen, YKS numero 431
  • varajäsen ARKKIT. Noora Koskivaara, SAFA
 • ARKKIT. Valtteri Heinonen, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Johanna Vuorinen, SAFA
 • ARKKIT. Linda Wiksten
  • varajäsen ARKKIT. Arno Stenbäck , SAFA (kaavan laatija, YKS-numero 403)
 • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyslautakunta

Pätevyydet: kosteudenhallintakoordinaattori

 • Markku Hienonen, RTY, puheenjohtaja
 • MMM Harri Ajomaa, RALA, varapuheenjohtaja
 • Ins.(AMK) Ulla-Mari Pasala, RATEKO
 • RI Risto Mykkänen, RAKLI
 • DI Kiia Miettunen, SKOL
  • TkT Leif Wirtanen, SKOL
 • DI Petri Mannonen, RIL
 • Ins. AMK Ilkka Räinä, SuLVI
 • N.N., RKL
  • RKM Niklas Karlsson, RKL
 • DI Juha Krankka, RIA
 • RI Pasi Honkanen, RTL
  • DI Kati Kontio, RTL
 • DI Pekka Talaskivi, RIL ry, pätevyyslautakunnan sihteeri

Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: kosteusvaurion kuntotutkija

 • Juha Krankka, RIA, puheenjohtaja
 • MMM Titta Manninen, Valvira
 • Saija Korpi, Julkisivuyhdistys ry
 • Tommi Mutanen, RIL (Betonirakenteiden korjaussuunnittelija (materiaalitekninen korjaus, betonirakennukset), Rakennusfysiikan suunnittelija (poikkeuksellisen vaativa),Betonirakenteiden suunnittelija, uudisrakentaminen (V),Korjaus- ja muutostyö (poikkeuksellisen vaativa))
 • Eila Hämäläinen, RKL
 • Jaakko Haapanen, SAFA
 • TEKN. Marko Lukkari, SuLVI (Rakennuksen kuntoarvioija (PKA), Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija)
 • DI Meri Hietala, RATEKO
 • RI Kimmo Sandberg, RIA, pätevyyslautakunnan sihteeri

LVI-pätevyyslautakunta

Pätevyydet: IV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö,  kylmäsuunnittelija, IV-työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, KVV-työnjohtaja korjaus- ja muutostyö, energiatodistuksen laatija, IV-kuntotutkija

 • DI Minna Launiainen, SuLVI, puheenjohtaja
  • varapuheenjohtaja DI Mikko Äyräväinen, SuLVI, varapuheenjohtaja (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
 • INS. Harri Aavaharju, RTY
  • varajäsen DI Juha Likonen, RTY
 • Joonas Anttila, RKL ( KVV-vastaava työnjohtaja, IV vastaava)
 • DI Vikke Niskanen, SKOL (PV-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija (uudisrakentaminen/korjaus- ja muutostyö),  V-vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija (uudisrakentaminen/korjaus- ja muutostyö)
  • varajäsen DI Jukka Tyni, SKOL (AA-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija, AA-vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija)
 • DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto ry
  • varajäsen TkT Jari Virta, Kiinteistöliitto Uusimaa ry
 • Jarmo Mäenpää, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry
 • DI Esko Kaappola
 • TEKN. Marko Lukkari, SuLVI (Rakennuksen kuntoarvioija (PKA), Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija)
 • LVI-ins. Ilkka Räinä, RTY
 • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

LVV-kuntotutkijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: LVV-kuntotutkija

 • Marko Lukkari, SuLVI, puheenjohtaja
 • Kari Halmi, SuLVI
 • Tomi Valkeapää, SKOL
  • varajäsen Sauli Heino
 • Heidi Pousár, Rastor Oy
 • Jukka Saarenpää, VTT Oy
 • Arto Kemppainen, Kiinteistöliitto ry
  • Jari Virta, Kiinteistöliitto ry
 • Ins. YAMK Pekka Ranta, SKOL
 • Samuli Könkö, SuLVI, pätevyyslautakunnan sihteeri

Maisemarakentamisen työjohtajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: maisemarakentamisen työjohtaja

 • Marko Heikkinen-Lindberg, VYL, puheenjohtaja
 • Johanna Kärnä,  SAFA/MARK
 • Ins.AMK. Irina Martiskainen, RIA
 • Pekka Talaskivi, RIL
 • Mikael Åhl, RKL
 • Suunnitteluhortonomi Timo Hyvönen, VYL
 • Rauna Sarrivaara, VYL
 • Mikko Suomalainen, VYL
 • RI Kimmo Sandberg, RIA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkija

 • DI, Stina Hyyrynen, JSY, puheenjohtaja
 • DI Aapeli Räihä, JSY
 • DI Jaakko Koskinen, JSY
 • DI Inari Weijo , JSY
 • Rmk AMK Markus Treuthardt, JSY
 • DI Pekka Kokko, JSY
 • DI, Kim Johansson, BY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Paloturvallisuussuunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: paloturvallisuussuunnittelija

 • DI Taneli Rasmus, RIL, puheenjohtaja (poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
  • varajäsen TkL Aki Vuolio, RIL (AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija)
 • Risto Ihalainen, SuLVI
  • varajäsen DI Jukka Tyni, SuLVI (AA-vaativuusluokan ilmanvaihtosuunnittelija, AA-vaativuusluokan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelija)
 • Teemu Tiainen, TRY
  • varajäsen TkT Suvi Papula, TRY
 • DI Kalervo Korpela, SPIY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija, aa-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
  • varajäsen Timo Salmi, SPIY (vaativan luokan paloturvallisuussuunnittelija ja PV erityissäännökseen perustuen)
 • ARKKIT. Ari Bungers, SAFA (Rakennussuunnittelija, V+ Uudis, Pääsuunnittelija, V+ uudis)
  • varajäsen ARKKIT. Hannu Pyykönen, SAFA
 • DI Päivi Myllylä, SPIY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
  • varajäsen DI Juha-Pekka Laaksonen, SPIY (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija, aa-vaativuusluokan paloturvallisuussuunnittelija)
 • Ins. AMK Kenneth Julin, RKL (Vastaavan työnjohtajan pätevyys)
  • varajäsen RKM Rauno Nyström, RKL
 • DI Juha Kukkonen, BY, (PV-luokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja, PV-luokan puurakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen), PV-luokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen)
 • Jaakko Maijala, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
  • varajäsen KTM Ilkka Kivisaari, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
 • Matti Virpiaro, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
  • Varajäsen Martin Mitikka, Väestönsuojien rakentamisyhdistys VSR ry
 • Benjamin Ilvonen, RIA
  • N.N., RIA
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Pohja- ja kalliorakenteiden pätevyyslautakunta

Pätevyydet: Pohjarakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, infrakohteiden pohjarakenteiden suunnittelija, kalliorakenteiden suunnittelija, tärinäasiantuntija, pohjarakenteiden työnjohtaja, kalliorakenteiden työnjohtaja

 • DI, MBA Jouko Viitala, SGY, puheenjohtaja
 • DI Petteri Kronqvist, RIL (PV-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudis- ja korjausrakentaminen)
  • N.N.,RIL
 • INS. Martti Kaunismäki, RKL (AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, aa-vaativuusluokan infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija)
  • varajäsen RI Esko Kuivalainen, RKL
 • DI Liisa Larkela, SGY
  • varajäsen DI Minna Leppänen, SGY
 • TkT Ilkka Satola, MTR (aa-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
  • DI Jukka Salminen, MTR (PV-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
 • DI Petri Tyynelä (aa-vaativuusluokan infrarakentamisen pohjarakennesuunnittelija, Poikkeuksellisen vaativa-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija, uudisrakentaminen))
  • DI Eero Timonen, RIL (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija (uudisrakentaminen))
 • DI Kalle Hollmén, MTR (PV-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
  • DI Ulla Sipola, MTR (PV-vaativuusluokan kalliorakennesuunnittelija)
 • DI Timo Holopainen, SuLVI (Poikkeuksellisen vaativan -vaativuusluokan IV-suunnittelija ja KVV-suunnittelija, uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen)
 • INS. (AMK) Tapio Mettänen, RIA
  • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Puurakenteiden pätevyyslautakunta

Pätevyydet: puurakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, puurakenteiden työnjohtaja

 • DI Juha Siegberg, RIL, puheenjohtaja (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikka), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen))
 • ARKKIT. Ahto Ollikainen, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Uula Korhonen
 • RKM Matti Antikainen; RKL
  • RI Kimmo Kovanen, RKL
 • Tkt Tomi Toratti, PTT
 • RI Kirsi Rontu, RTY
  • varajäsen DI Jukka Hyttinen, RTY
 • Ins.YAMK Mika Keskisalo, RIA
 • DI Henri Salonen, RIL
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Pääsuunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: pääsuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

 • ARKKIT. Asko Takala, ATL, puheenjohtaja (kaavan laatija)
  • varajäsen ARKKIT. Roni Koski-Tuuri, ATL
 • ARKKIT. Jani Ristimäki, SAFA, varapuheenjohtaja (PV-luokan pääsuunnittelija, uudisrakentaminen)
 • RA Antti Voutilainen, RIA
 • N.N., RIL
  • varajäsen DI Pekka Talaskivi, RIL
 • RKM Sanna Syrjänen, RKL
  • varajäsen RKM Marit Sivén, RKL
 • ARKKIT. Leena Immonen, RTY
  • varajäsen ARKKIT. Tiina Reponen, RTY
 • ARKKIT. Ifa Kytösaho, SAFA
  • ARKKIT. Markus Kuusela, SAFA ( Vaativa -vaativuusluokan, alaryhmä V+ rakennussuunnittelija, uudisrakentaminen, poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan rakennussuunnittelija, korjausrakentaminen, vaativa -vaativuusluokan, alaryhmä V+ pääsuunnittelija, uudisrakentaminen, huomautuksia: Suunnitteluala: Rakennussuunnittelu Vaativa -vaativuusluokan, alaryhmä V+ pääsuunnittelija, korjausrakentaminen. Huomautuksia: Suunnitteluala: Rakennussuunnittelu)
 • N.N., SuLVI
  • varajäsen, INS. (AMK) Mikko Liljeberg, SuLVI
 • INS. (AMK) Janne Juujärvi, IL
 • ARKKIT. Juha Iivanainen, RAKLI
  • varajäsen x, RAKLI
 • ARKKIT. Petri Tavilampi, ATL
  • varajäsen ARKKIT. Roni Koski-Tuuri, ATL
 • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Asiantuntijajäsenet:

 • Maisema-arkkitehti Pia Kuuisniemi, MARK, asiantuntija
 • DI Suvi Saljola, SGY, asiantuntija
 • Sisustusarkkitehti Hanna Hilmola, SIO, asiantuntija

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja betonirakenteet, puurakenteet, teräsrakenteet, pohjarakenteet, kalliorakenteet, rakennusfysiikka

 • DI Juha Valjus, SKOL, puheenjohtaja (PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen)), PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet)), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija
 • N.N., RIL
 • DI Heikki Kangas, SGY
 • RI Oskari Laukkanen, RIA (V+-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (puurakenteet),  V+-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, V+-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija)
  • varajäsen Ins. YAMK Mika Keskisalo, RIA
 • Ins. AMK Andreas Salonen, RTY
 • DI Pekka Laamanen, BY (AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (rakennusfysiikka), AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
 • DI Fia Inkala, TRY (AA-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen)
 • DI Juha Siegberg, RIL (PV-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikka), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen)
 • DI Ville Alajoki, silta-asiantuntija
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Rakennusfysiikan suunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: rakennusfysiikan suunnittelija, akustiikan suunnittelija,
kosteusvaurion korjaussuunnittelija

 • DI Ilkka Valovirta, RIL, puheenjohtaja
  • varajäsen ins. AMK Mikko Koskivuori, RIL
 • DI Antti Souto, JSY, varapuheenjohtaja
  • varajäsen RI YAMK Arttu Lehtonen, JSY
 • Tommi Mutanen, RIL (V-vaativuusluokan betonirakenteiden korjaussuunnittelija, betonirakennukset (materiaalitekninen korjaus)), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, V-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen)), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (korjaus- ja muutostyö)
  • varajäsen DI Urpo Karesniemi, RIL (AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija, A-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija)
 • RKM Esko Lindblad , RKL
  • varajäsen RKM Markku Savila, RKL
 • TkL Timo Turunen, RATEKO (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelija, AA-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betonirakenteet ja rakennusfysiikka), AA-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, AA-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija)
  • varajäsen DI Meri Hietala, RATEKO
 • ARKKIT. Kimmo Lylykangas, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Mauri Korkka, SAFA
 • DI Lari Eskola, SuLVI
  • DI Timo Holopainen, SuLVI (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan IV-suunnittelija ja KVV-suunnittelija, uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen)
 • Ins.YAMK Mika Keskisalo, RIA
  • varajäsen RI Sampsa Karvinen, RIA
  • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
 • N.N., BY
  • varajäsen TkT Johanna Tikkanen, BY
 • DI Johannes Usano, Akustinen seura (PV-vaativuusluokan akustiikan suunnittelija)
  • varajäsen DI Pekka Taina, Akustinen seura (PV-vaativuusluokan akustiikan suunnittelija, tärinäasiantuntija)
 • DI Henrik Möller , Akustinen seura (PV-vaativuusluokan akustiikan suunnittelija)
  • varajäsen TkT Mikko Kylliäinen , Akustinen seura (PV-vaativuusluokan akustiikan suunnittelija, tärinäasiantuntija)
 • DI Pekka Talaskivi, RIL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Rakennussuunnittelijan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: rakennussuunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö

 • ARKKIT. Salla Mustonen, SAFA, puheenjohtaja
  • varajäsen, ARKKIT. Solja Mäkelä, SAFA
 • RA Eliisa Parhiala, RIA, varapuheenjohtaja (Vaativa-vaativuusluokan pääsuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), suunnitteluala: rakennussuunnittelu, Vaativa-vaativuusluokan rakennussuunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), ARK-numero 565)
  • varajäsen RA (AMK) Miia Pajunen, RIA
 • RA Kaija Rask, RIA
  • varajäsen RA Laura Majava, RIA
 • N.N., RIL
  • varajäsen Pekka Talaskivi, RIL
 • RKM Sanna Syrjänen, RKL
  • varajäsen RKM Marit Sivén, RKL
 • ARKKIT. Tiina Reponen, RTY
  • ARKKIT. Annika Alppi , RTY
 • ARKKIT. Eva Geitel, SAFA
  • ARKKIT. Sampo Honkala, SAFA
 • ARKKIT.Sonja Liljeblad, RAKLI
  • varajäsen ARKKIT.Jarmo Raveala, RAKLI
 • ARKKIT. Eeva Kyläkoski, RAKLI
  • varajäsen ARKKIT. Kaarina Rötsä; RAKLI
 • INS. Ilkka Alvoittu, SuLVI
  • varajäsen x, SuLVI
 • INS. Janne Juujärvi, IL
  • varajäsen INS. Hannu Saarikangas, IL
 • Sisustusarkkitehti Satu Mattila, SIO
 • ARKKIT. Pia Selroos, SAFA, pätevyyslautakunnan sihteeri

Rakennustyön valvojan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: Talonrakennustyön valvoja RAV ja RAVS, maa- ja pohjarakennustyön valvoja RAV ja RAVS

 • RI Ulla Mehik, puheenjohtaja, RIA
  • RI Kimmo Sandberg, RIA
 • RI Jukka Lallo, Varapuheenjohtaja, RAKLI
 • RKM Jari Harju
 • RKM Pekka Sallansalo, RAVA (Rakennustyön valvoja RAV)
 • Kai Salmi, SAFA
 • Kalle Mauriala, RIL
 • Tuomas Väisänen, RTL
  • Timo Kannisto, RTL
 • Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri

Rakennuttajan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: yleinen rakennuttaja RAP ja RAPS, infra-rakennuttaja RAP ja RAPS, talotekniikan rakennuttaja RAP ja RAPS, maisema RAP

 • RI Seppo Kemppainen, puheenjohtaja, RAKLI
 • DI Pekka Wallenius, RIL
 • DI Markku Inkeroinen, RIL (Vanhempi yleinen rakennuttaja, RAPS)
  • varajäsen DI Jani Ruotsalainen, RIL (Yleinen rakennuttaja, RAP)
 • ARKKIT. Reetta Amper, SAFA
  • varajäsen ARKKIT. Mari Koskinen, SAFA
 • Ins. AMK Jussi Lindberg, RAKLI
  • varajäsen Martti Nurminen, RAKLI
 • DI Ossi-Mikko Niemelä, RTL
  • varajäsen Ins. AMK Teemu Haaja, RTL
 • RKM Rainer Nieminen, RKL
  • varajäsen Jesse Lehtinen, RKL
 • Suunnitteluhortonomi Juha Kivimäki , VYL
  • varajäsen Hortonomi (AMK) Heidi Järkkä, VYL (Maisemasuunnittelija, vihervalvoja), VYL
 • Rakennuttaja Janne Syrjä, VYL
  • varajäsen Hortonomi Jari Jokela, VYL
 • RI Sampsa Karvinen, RIA
  • varajäsen Riina Linnas, RIA
 • N.N., SuLVI
 • DI Marika Latvala, RAKLI, pätevyyslautakunnan sihteeri (Rakennuttaja, RAP)

Talotekniikan valvojan pätevyyslautakunta

Pätevyydet: talotekniikan perusvalvoja, talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja sähkövalvoja, talotekniikan ylivalvoja

 • DI Sanna Hämäläinen, puheenjohtaja, RTL ( Talotekniikan perusvalvoja)
  • varajäsen Ins. Jari Tainio, RTL (Yleinen rakennuttaja RAP)
 • DI Joonas Anttila, varapuheenjohtaja, RKL
  • varajäsen RKM Mikael Åhl, RKL
 • RI Kimmo Sandberg, RIA
 • INS. Mikko Jalo, RAKLI
  • varajäsen INS. Pekka Karsimus, RAKLI (Vanhempi rakennuttaja RAPS)
 • DI Minna Launiainen, SuLVI (Talotekniikan rakennuttaja RAP)
  • varajäsen ins. ylempi AMK Marko Haavikko, SuLVI
 • Heli Peltonen, Kiinko, pätevyyslautakunnan sihteeri

Teräsrakenteiden pätevyyslautakunta

Pätevyydet: teräsrakenteiden suunnittelija uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, teräsrakenteiden asennustyönjohtaja, teräsrakennetehtaan vastaava työnjohtaja

 • DI Pekka Yrjölä, TRY, puheenjohtaja
 • DI Juha Siegberg, varapuheenjohtaja (Poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan rakennusfysiikan suunnittelija, PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni-, teräs- ja puurakenteet, rakennusfysiikka), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija, PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija
 • DI Jarmo Havula
 • N.N.
  • varajäsen TkT Jukka Martikainen
 • DI Timo Alanko, TRY
  • varajäsen DI Asko Talja
 • DI Markku Laine, TRY
 • DI Esko Knuutila, RTY
 • DI Juha Kukkonen, RIL
 • DI Teemu Tiainen, TRY
 • DI Antti Rytkönen, LiVi
  • varajäsen DI Paavo Hassinen (PV-vaativuusluokan rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja (betoni- ja teräsrakenteet), PV-vaativuusluokan betonirakenteiden suunnittelija (uudis- ja korjausrakentaminen), PV-vaativuusluokan teräsrakenteiden suunnittelija (uudisrakentaminen)(työkokemus pääosin siltarakenteiden suunnittelu)
 • RI Ari Ilomäki, TRY, pätevyyslautakunnan sihteeri

Tuotantojohdon pätevyyslautakunta

Pätevyydet: vastaava työnjohtaja uudisrakentaminen ja korjaus- ja muutostyö, kosteusvaurion korjaustyönjohtaja, työmaainsinööri, työpäällikkö, projektipäällikkö

 • Juha Riihimäki, RATEKO, puheenjohtaja
 • Marko Hentunen, RKL
 • DI Kim Johansson, BY
 • Talonrakennusteknikko Kaisa Thodén, RKL
 • LVI-työteknikko Ari Niemelä, SuLVI
  • varajäsen, LVI-teknikko Esa Haavisto, SuLVI
 • N.N., TRY
 • Arkkitehti Tomi Perko, SAFA
  • varajäsen ARKKIT.  Hannu Kiiskilä, SAFA
 • Tero Nikkanen, RIA
  • varajäsen RI Kimmo Sandberg, RIA
 • DI Tarmo Tarkkio, SGY (AA-vaativuusluokan pohjarakennesuunnittelija)
 • Mikael Åhl, RKL, pätevyyslautakunnan sihteeri