Pätevyyskoulutus ja -tentit

Kuva: LIIKENNEVIRASTO

Pätevyyskoulutus ja -tentit

Pätevyys on osoitus siitä, että henkilön tutkinto ja koulutus sekä työkokemus täyttävät niille asetetut yksityiskohtaiset vaatimukset. Lakiin perustuvat pätevyysvaatimukset laaditaan lain esittämien kelpoisuusvaatimusten pohjalta. Alan tarvelähtöiset pätevyydet suunnitellaan yhdessä FISEn, alan järjestöjen ja koulutustahojen sekä muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Tavoitteena on, että nämä ovat linjassa lakisääteisten pätevyyksien kanssa. Koulutusvaatimukset voivat sisältää mahdollisten eri tutkintojen ja opintojen lisäksi pätevyyskoulutus- ja/tai pätevyystenttivaatimuksen.

Pätevyyskoulutus ja -tentti

Tietyissä pätevyyksissä hakijoilta edellytetään FISEN hyväksymää pätevyyskoulutusta. Pätevyyden edellytyksenä voi olla myös tai ainoastaan hyväksytysti suoritettu pätevyystentti. Mikäli pätevyyteen kuuluu pakollinen pätevyystentti, pätevyyslautakunta järjestää sen vähintään kerran vuodessa. Lautakunta valitsee tentin laatijan ja arvioijan, joiden tulee olla ko. aihealueen tunnustettuja asiantuntijoita ja heillä on oltava aiempaa kokemusta kokeen laatimisesta ja arvioinnista. Pätevyystenttien järjestämisessä vaalitaan oikeudenmukaisuutta, puolueettomuutta sekä tasapuolisuutta niin osallistumismahdollisuuksien kuin arviointienkin suhteen.

Pätevyyden uusimisen edellytyksenä voi myös olla tietojen kehittäminen päivityskoulutuksella.

Yksittäisen pätevyyden sivulta ja sen pätevyysvaatimusosiosta löytyy tiedot mahdollisista pätevyyskoulutus- ja/tai tenttivaatimuksista.

FISEN hyväksymät koulutukset sekä tulevat tentit löytyvät alla olevista osioista.

Pätevyystentit

Mikäli pätevyyteen kuuluu pakollinen pätevyystentti, pätevyyslautakunta järjestää sen vähintään kerran vuodessa. Lautakunta valitsee tentin laatijan ja arvioijan, joiden tulee olla ko. aihealueen tunnustettuja asiantuntijoita ja heillä on oltava aiempaa kokemusta kokeen laatimisesta ja arvioinnista.

Pätevyystenttien järjestämisessä vaalitaan oikeudenmukaisuutta, puolueettomuutta sekä tasapuolisuutta niin osallistumismahdollisuuksien kuin arviointienkin suhteen.

Tulevat pätevyystentit

1. Pääsuunnittelijan valtakunnallinen pätevyystentti

Seuraavat tentit:  16.4.2024

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet SAFAn verkkosivuilla.

2. Ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti  20.5.2024 klo 9.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

3. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaavan työnjohtajan pätevyystentti

Seuraavat tentit:  sähköisesti  20.5.2024 klo 9.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

4. Energiatodistuksen laatijan pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti 20.5.2024 klo 9

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

5. RAP ja RAPS -pätevyystentit

Seuraava tentti:  15.11.2024

Lisätietoa sihteerijärjestö RAKLIn verkkosivuilla: https://www.rakli.fi/osaamisen-kehittaminen/

6. Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK ja Rakennuksen kuntoarvioija PKA -pätevyystentit

Seuraava PKA-pätevyystentti: 4.6.2024

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet

Seuraava AKK-pätevyystentti: 4.6.2024

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet

7. Kylmä- ja vesihuollon suunnittelijoiden-pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti 20.5.2024 klo 9.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

8. LVV-kuntotutkijan pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti 20.5.2024 klo 9.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

9. IV-kuntotutkijan pätevyystentti

Seuraavat tentit: sähköisesti  20.5.2024 klo 9.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Suomen LVI-liiton verkkosivuilla.

10. Talotekniikan valvojien pätevyystentit

Seuraavat tentit:

Talotekniikan perusvalvojan tentti

Talotekniikan LVI-valvoja

Talotekniikan sähkövalvoja

Talotekniikan RAU-valvoja

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen verkkosivuilla.

11. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyystentti

Seuraava tentti: 24.5.2024

Lisätietoa RIL:in verkkosivulla.

12. Betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyystentti

Seuraava tentti: 23.4.2024

Lisätietoa BY ry:n verkkosivulla.

13. Betonirakenteiden vaativan luokan korjaussuunnittelijan pätevyystentti

Seuraava tentti: 23.4.2024

Lisätietoa BY ry:n verkkosivulla.

14. Betonirakenteiden kuntotutkijan pätevyystentti

Seuraava tentti: 23.4.2024

Lisätietoa BY ry:n verkkosivulla.

Hyväksytyt koulutukset

SUUNNITTELIJAT

Pääsuunnittelija:

Pääsuunnittelijan koulutus: RIL, SAFA, ATL, RIA, RKL

Pätevyyskoulutus tavanomaisissa pääsuunnittelijatehtävissä toimiville: RIL, SAFA, ATL, RIA, RKL

Puurakenteiden suunnittelija:

Puurakenteiden suunnittelija -täydennyskoulutus: Aalto Pro
Vaativien puurakenteiden suunnittelu (Vaapu): Puuinfo

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija:

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija KVKS: RATEKO

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus, sisäympäristöolosuhteet 2 op: RATEKO

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus, talotekniset järjestelmät 2 op: RATEKO

Betonirakenteiden korjaussuunnittelija:

Betonirakenteiden vaativan luokan korjaussuunnittelija: BY

Betonirakenteiden suunnittelija:

Betonirakenteiden suunnittelija: RIL, BY, RKL

TYÖNJOHTAJAT

Vastaava työnjohtaja:

RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto: RATEKO

Vastaavan työnjohtajan (rakennustyömaajohdon) pätevyyskoulutus: RATEKO

Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja: RKL/RIL

Työmaapäällikkökoulutus: TTS Työtehoseura

Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja:

Korjausrakentamisen johtaminen (Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto): RATEKO

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täydennyskoulutus, talotekniset järjestelmät 2 op: RATEKO

KOHO-Korjaustyömaan valvojat ja työnjohtajat – täydennyskoulutus 5 op: RKL/RIL

Työmaainsinööri:

Työmaainsinöörin pätevyyskoulutus: RIL/RKL

RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto: RATEKO

Työmaainsinöörin ( rakennustyömaajohdon) pätevyyskoulutus: RATEKO

Työmaapäällikkökoulutus: TTS Työtehoseura

Työpäällikkö:

RET, Työmaapäällikön erikoisammattitutkinto: RATEKO

RTJ, Rakennusalan tuotantojohdon koulutusohjelma: RATEKO

Rakennusalan tuotantojohdon päivityskoulutus: RATEKO

Työpäällikön (rakennustyömaajohdon) pätevyyskoulutus: RATEKO

Työpäällikön koulutus: RKL/RIL

Työmaapäällikkökoulutus: TTS Työtehoseura

Projektipäällikkö:

RATEKO PRO, Projektipäällikön koulutusohjelma: RATEKO

Projektipäällikön (rakennustyömaajohdon) pätevyyskoulutus: RATEKO

Maisemarakentamisen työjohtaja:

Maisemarakentamisen työnjohtajakoulutus 5 op: HAMK

Puurakenteiden työnjohtaja:

Puurakenteiden työnjohtaja: TTS Työtehoseura

Betonirakenteiden työnjohtaja:

Betonityönjohtajan koulutus: BY/RIL/RKL

Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja:

Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja: BY

Betonijulkisivutyönjohtaja:

Betonijulkisivutyönjohtajan koulutus: BY

Valmisbetonityönjohtaja:

Valmisbetonityönjohtajan koulutus: BY/RIL/RKL

Betonielementtien asennustyönjohtaja:

Betonielementtien asennustyönjohtaja: BY

Betonielementtitehtaan betonityönjohtaja:

Elementtitehtaan betonityönjohtajan koulutus: RKL

Betonilaborantti:

Betonilaborantti koulutus: BY

Betonilattiatyönjohtaja:

Betonilattiatyönjohtaja : BY

Betonityönjohtajien päivityskoulutus

Betonityönjohtajien päivityskurssi: BY/RIL/RKL

RAKENNUTTAJAT

Yleinen rakennuttaja, Infra-rakennuttaja, Talotekniikan rakennuttaja (RAP ja RAPS), Maisemarakennuttaja (RAP)

Rakennuttajan RAP-pätevyyskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille: RIL
Rakennuttajan RAP-pätevyyskoulutus talonrakentajille: Kiinko
Rakennuttajan RAP-pätevyyskoulutus infrarakentajille: Kiinko
Korjaushankkeen rakennuttaminen (RAP): Kiinko
Kuntarakennuttajan RAP-pätevyyskoulutus: 3L Education
RAP – Korjaus- ja infrarakennuttaminen: 3L Education
Rakennuttajan pätevyyskoulutus RAP (LEAN-painotteinen): 3L Education
Talotekniikan RAP-pätevyyskoulutus : Yhteistyössä Metropolia AMK ja 3L Education
Infra RAP-pätevyyskoulutus :Yhteistyössä Metropolia AMK ja 3L Education

Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyyskoulutus: RIL/SAFA/ATL/RIA/RKL/SuLVi
Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyyskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille: Kiinko
Vanhemman rakennuttajan RAPS-pätevyyskoulutus talonrakentajille ja infrarakentajille: 3L Education
RAPS – Kiinteistökehittämisen ja korjausrakennuttamisen johtaminen: 3L Education
Vanhemman rakennuttajan pätevyyskoulutus RAPS (LEAN-painotteinen): 3L Education
Kestävä rakennuttaja RAPS-pätevyyskoulutus: Aalto EE

Maisemarakennuttajan koulutus: HAMK

VALVOJAT JA KOORDINAATTORIT

Talotekniikan valvoja:

Talotekniikan perusvalvojakoulutus: Kiinko
Talotekniikan RAU-valvoja (RAU-TATE): Kiinko
Talotekniikan sähkövalvojakoulutus: Kiinko
Talotekniikan LVI-valvojakoulutus: Kiinko

Rakennustyön valvoja (RAV) ja Rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS):

Rakennustyön valvoja RAV koulutus: RKL

Rakennustyön vanhempi valvoja RAVS koulutus: RKL

Talonrakennustyön valvojan pätevyyskoulutus RAV: Kiinko

Kosteudenhallintakoordinaattori:

Kosteudenhallintakoordinaattori: RIL ry

Kosteudenhallintakoordinaattori: Metropolia AMK

Kosteudenhallintakoordinaattori: RATEKO

Kosteudenhallintakoordinaattori-PRO: TTS Työtehoseura

ENERGIA- JA KUNTOASIANTUNTIJAT

Kosteusvaurion kuntotutkija:

Kosteusvaurion kuntotutkija: RATEKO

Kosteusvaurion kuntotutkija: Metropolia AMK

Betonirakenteiden kuntotutkija:

Betonirakenteiden kuntotutkija: Betoniyhdistys BY

IV- ja LVV-kuntotutkija:

Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija: SuLVI
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkija: SuLVI

Asuntokaupan kuntotarkastaja:

Asuntokaupan kuntotarkastajan koulutus AKKO: Kiinko

Rakennuksen kuntoarvioija:

Rakennuksen kuntoarvioijan koulutus KUNA: Kiinko

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkija:

Muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijan pätevyyskoulutus: BY