Hakuohjeet

FISE pätevyyttä haetaan sähköisellä pätevyyskohtaisella hakulomakkeella Hae pätevyyttä-osiossa. Samalla hakulomakkeella voidaan hakea sekä uutta pätevyyttä että sen uusintaa.

Tietoja pätevyydestä ja pätevyysvaatimukset löytyvät asiantuntijakohtaisesti kyseessä olevan pätevyyden sivulta. Kaikki pätevyydet löydät täältä. Pääset siirtymään pätevyys sivuille myös vasemman reunan valikkojen kautta.

Hakemus koostuu täytetystä hakemuslomakkeesta erillisine liitetiedostoineen, joita ovat mm. todistukset opinnoista, työtodistukset sekä referenssiluettelo.

Hakemuksessa esitettyjen opintojen pitää olla oppilaitosten tai muiden koulutusorganisaatioiden todentamia. Pätevyyslautakunta ei suorita AHOT-menettelyä (= aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

Pätevyyden edellyttämä koulutus- ja/tai työkokemus voi olla osittain ulkomailla suoritettua. FISEn soveltamisohje antaa lisätietoa aiheesta.

Hakemuksessa hakija sitoutuu noudattamaan FISEn eettisiä ohjeita.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen tiedot siirtyvät sähköiseltä lomakkeelta vaadittavine liitteineen suoraan kyseessä olevan pätevyyden lautakunnan sihteerille. Sihteerijärjestöt ylläpitävät FISEn hallituksen nimittämiä pätevyyslautakuntia, joissa pätevyydet todetaan. Pätevyyslautakunnat kokousaikoineen sekä sihteerijärjestöjen ja lautakuntien sihteerien yhteystiedot löytyvät täältä.

Pätevyys todetaan aina määräajaksi kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys uusitaan kevennetyllä hakumenettelyllä.

FISEn palvelussa pätevöitynyt asiantuntija voi käyttää nimensä yhteydessä, CV:ssään ja referenssiluettelossaan voimassa olevan pätevyyden yksilöivää FISE-pätevyysnimikettä.

Lue tarkemmat ohjeet täältä

Pätevyysmaksut

Pätevyysmaksun suuruudesta päätetään vuosittain FISEn hallituksessa.

Pätevyysmaksuhinnasto 1.1.2024
Hintoihin lisätään alv 24 %.

 1. Pätevyysmaksu / 1 pätevyys, voimassa 7 vuotta
  Käsittelymaksu 240 euroa
  Rekisteröintimaksu 210 euroa
  Yhteensä 450 euroa

Käsittelymaksu 240 euroa laskutetaan aina pätevyyttä haettaessa, myös hylättyjen hakemusten kohdalla.

Poikkeavat pätevyysmaksut:

 1. Pätevyysmaksu / Energiatodistuksen laatija, voimassa 7 vuotta
  Rekisteröintimaksu 120 euroa
  Lisäksi SuLVI laskuttaa käsittelymaksun 240 euroa
 2. Pätevyysmaksu / Kosteusvaurion kuntotutkija, voimassa 5 vuotta
  Käsittelymaksu 240 euroa
  Rekisteröintimaksu 150 euroa
  Yhteensä 390 euroa
 3. Pätevyysmaksu / pätevyyden korotus, voimassa korotettavan pätevyyden loppuun
  Käsittelymaksu 150 euroa
  Rekisteröintimaksu 0 euroa
  Yhteensä 150 euroa

Pätevyyspalvelun toiminnan kuvaus

Pätevyyspalvelun muodostavat FISE, sihteerijärjestöt ja pätevyyslautakunnat. Sihteerijärjestöt ylläpitävät FISEn hallituksen nimittämiä pätevyyslautakuntia, joissa pätevyydet todetaan.

Pätevyyttä haetaan pätevyyskohtaisella sähköisellä lomakkeella pätevyyspalvelun verkkosivustolla. Hakemuksen lähettämisen jälkeen tiedot siirtyvät sähköiseltä lomakkeelta vaadittavine liitteineen suoraan kyseisen pätevyyden lautakunnan sihteerille. Hakemusten tulee olla perillä sihteerijärjestöissä viimeistään kaksi viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta.

Pätevyyslautakuntien kokouksissa käsitellään saapuneet hakemukset ja tehdään niitä koskevat päätökset pätevyyksistä. Päätökset pohjautuvat pätevyysvaatimuksiin ja hakuprosessin aikana kerättyyn kirjalliseen informaatioon, ja ne tehdään FISEn oikeudenmukaisuus- ja puolueettomuusperiaatteita noudattaen.

Pätevyyslautakuntien toteamat pätevyydet astuvat voimaan lautakunnan päätöspäivänä ja todetut pätevyydet viedään FISEn pätevyysrekisteriin kahden viikon sisällä päätöspäivästä.

Pätevyyslautakunnat vastaavat myös mahdollisista pätevyystenteistä. FISE nimittää pätevyyslautakunnat, vahvistaa pätevyysvaatimukset sekä ylläpitää henkilöpätevyysrekisteriä.

Lisätietoa FISE Oy:stä löydät fise.fi sivustolta.