Valvojat ja koordinaattorit

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetuksen mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Rakennustyön valvonnan tavoitteena on rakentamisen laadun sopimuksenmukaisuuden varmistaminen, riskien ennakoiminen ja virheiden ennaltaehkäiseminen sekä ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen varmistaminen. Pätevä valvoja on tilaajan luottohenkilö. 

FISEn pätevyyspalvelussa on 3 valvojaryhmää: talonrakennustyön, maa- ja pohjarakennustyön ja talotekniikan valvojat. Valvojien pätevyydet ovat alan tarvelähtöisiä pätevyyksiä.

Talonrakennustyön ja maa- ja pohjarakennustyön valvojien pätevyyksissä on kaksi vaativuustasoa: rakennustyön valvoja (RAV) ja rakennustyön vanhempi valvoja (RAVS).

Talotekniikan perusvalvojaksi pätevöityneen on mahdollista pätevöityä talotekniikan IT-, LVI-, RAU- ja/tai sähkövalvojaksi. Lisäksi palvelussa on kaikki edellä mainitut pätevyydet kattava talotekniikan ylivalvojan pätevyys.