Talotekniikan LVI-valvoja

Talotekniikan LVI-valvoja on alan tarvelähtöinen pätevyys. LVI-valvojan pätevyys on talotekniikan perusvalvojan pätevyyden päälle rakentuva lämpö-, vesi- ja ilmastointialan valvontaosaamisen osoitus.

Pätevyysluokat

Talotekniikan LVI-valvojan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat pätevyys-, koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista.

1. PÄTEVYYS

Pätevyyden edellytyksenä on talotekniikan perusvalvojan pätevyyden osoittaminen. Hakijan tulee täyttää perusvalvojalle esitetyt koulutus- ja työkokemusvaatimukset alla tarkemmin kuvatulla tavalla.

2. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja pätevyyskoulutuksesta.

Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakennus-, LVI-, sähkö- tai tietotekniikan alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

Mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakijan on esitettävä selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa suoritettuun tutkintoon (ks. soveltamisohje).

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää talotekniikan LVI-valvojan pätevyyskoulutusta. Hakijalta edellytetään koulutukseen liittyvän tentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa koulutus ja siihen liittyvä tenttisuoritus ei saa olla viittä (5) vuotta vanhempi.

Hakijalta edellytetään myös talotekniikan perusvalvojan pätevyysvaatimusten täyttymistä. Perusvalvojan pätevyyskoulutus ja siihen liittyvä tentti on oltava suoritettuna. Pätevyyskoulutus ja siihen liittyvä tenttisuoritus ei saa olla viittä (5) vuotta vanhempi. Mikäli hakijalla on voimassa oleva perusvalvojan pätevyys, nämä edellytykset täyttyvät automaattisesti.

Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

3. TYÖKOKEMUS

Talotekniikan LVI-valvojalta edellytetään työkokemusta seuraavasti:

  • Talonrakennustyön valvojan (RAV tai RAVS tai aiemmat vastaavat: paikallisvalvoja, rakennusvalvoja tai ylivalvoja) pätevyyden omaavalta edellytetään vähintään kolme (3) vuotta LVI-osuuden sisältävää talotekniikan valvontakokemusta.
  • LVI-, sähkö- tai tietoteknikon, -insinöörin tai sitä korkeamman koulutuksen saaneelta edellytetään tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittua vähintään viiden (5) vuoden taloteknistä rakennuttamis- ja valvontakokemusta, josta vähintään kolme (3) vuotta LVI-osuuden sisältävää valvontakokemusta. Suunnittelusta ja työmaan vastuullisista työnjohtotehtävistä voidaan vaadittavaan kokonaiskokemukseen pääsääntöisesti laskea mukaan enintään kolme (3) vuotta.
  • Työkokemukseksi lasketaan vain tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa seitsemän (7) vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyttä uusittaessa hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

Pätevyyden uusimista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa pätevyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hakemus käsitellään uutena pätevyyshakemuksena, mikä saattaa tarkoittaa esim. pätevyyskoulutuksen ja siihen liittyvän tentin suorittamista uudelleen.

1. TYÖKOKEMUS

Pätevyyttä uusittaessa työkokemuksena edellytetään toimimista pätevyyden mukaisissa talotekniikan LVI-valvojan tehtävissä pätevyyden voimassaoloaikana.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Talotekniikan LVI-valvojan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta edellytetään pätevyyttä uusittaessa vähintään yksi (1) koulutuspäivä edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyyden voimassaoloajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 3 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö KIINKO:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ