Rakennuttajat

Rakennuttaja toimii rakennushankkeessa tilaajan edustajana. Rakennuttajan pätevyyttä ei ole määritelty laissa, joten se on alan tarvelähtöinen pätevyys. Tilaaja voi hyödyntää pätevän rakennuttajan ammattitaitoa lähtien hankkeen tarveselvityksestä koko rakennushankkeen ajan aina takuutarkastuksiin asti.

FISEn pätevyyspalvelussa on 4 rakennuttajan pätevyyttä: yleinen rakennuttaja, infra-rakennuttaja, talotekniikan rakennuttaja ja maisemarakennuttaja. Kolmessa ensin mainitussa on kaksi vaativuustasoa: alempi pätevyysluokka RAP ja ylempi pätevyysluokka RAPS. Maisemarakennuttajassa on alempi pätevyysluokka RAP.