Oikaisulautakunta

Oikaisulautakunnan tehtävänä on käsitellä FISEn tekemiin pätevyyspäätöksiin saapuneet oikaisupyynnöt.

Pätevyyden hakijalla on oikeus pyytää oikaisua FISEn päätökseen, mikäli pätevyyshakemus hylätään tai se hyväksytään haettua alemman vaativuusluokan mukaisena. Oikaisupyyntö on
tehtävä 21 vuorokauden sisällä päätöksen ilmoittamisesta.

Oikaisulautakunta toimii itsenäisesti ja riippumattomasti FISEstä. Oikaisulautakunnan jäsenet eivät voi toimia muissa FISEen liittyvissä tehtävissä.

Oikaisupyyntö laaditaan vapaamuotoisena ja toimitetaan kirjallisena FISEn toimistoon sähköpostitse fise(a)fise.fi. FISE laskuttaa oikaisupyynnöstä käsittelymaksun, jonka suuruus on  vuonna 2024 450 € + alv. Oikaisulautakunnan puheenjohtaja ilmoittaa oikaisupäätöksestään FISElle ja FISE puolestaan tiedottaa lautakunnan päätöksestä hakijalle, pätevyyslautakunnan sihteerille ja hallitukselle.

Oikaisulautakunnan jäsenet:

Varatuomari Risto Aunio, puheenjohtaja

Ins. Harri Aavaharju

Arkkitehti Pekka Lukkarinen

DI Marita Jokinen