Valmisbetonityönjohtaja

Valmisbetonityönjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys. Valmisbetonityönjohtaja vastaa joko työmaalle kuljetettavan tai elementtien valmistukseen käytettävän betonin valmistuksesta, betonille asetettujen laatuvaatimusten saavuttamisesta ja tarvittaessa valmisbetonin käyttäjän tarvitsemista tiedoista.

Pätevyys vastaa esimerkiksi Inspecta Sertifiointi Oy:n tuoteryhmäohjeessa TR14 vaadittua pätevyyttä.

Pätevyysluokat

Valmisbetonityönjohtajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista.

Tutkintona edellytetään kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuvaa rakentamisen alalla tai muun soveltuvan tekniikan alalla  suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK), insinööri (AMK) tai vastaava aiempi insinöörin tai teknikon tutkinto.

Tutkinnon ja täydentävien opintojen tulee sisältää vähintään 15 op betonirakentamista ja -teknologiaa.

Haettaessa pätevyyttä ensimmäistä kertaa tutkinto ei saa olla 5 vuotta vanhempi. Tätä vanhemman tutkinnon omaavilta edellytetään näyttöä ammattitietämyksen ylläpitämisestä. Tästä näyttönä käy esimerkiksi FISE Oy:n hyväksymä valmisbetonityönjohtajakurssi ja hyväksytysti suoritettu kurssitentti.

Hakemukseen liitettävä opintosuoritustaulukko:Opintosuoritusliite

2. TYÖKOKEMUS

Valmisbetonityönjohtajalta edellytetään vähintään 2 vuoden monipuolista työkokemusta betonin valmistuksesta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemukseen lasketaan mukaan viimeisen 7 vuoden työtehtävät. Työmaalla tai elementtitehtaalla betonitöiden johtamisesta hankitusta työkokemuksesta voidaan ottaa huomioon enintään puolet. Kokemusta valmisbetonin valmistuksesta ja laadunvalvonnasta edellytetään yhteensä vähintään yksi vuosi.

Hakemukseen liitettävä taulukko työkokemuksesta: Valmisbetonityönjohtaja Työkokemusliite

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta. Päivityskoulutusta edellytetään vähintään yksi (1) päivä pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa työnjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Hakijalta edellytetään vähintään yhtä päivityskoulutuspäivää pätevyyden voimassaoloajalta, esim. Betonityönjohtajan tietojenpäivityskurssia.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö Betoniyhdistys BY:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ