Teräsrakennetehtaan työnjohtaja

Teräsrakennetehtaan työnjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys. Pätevyys on perustettu laadunvarmistamiseksi rakennustuoteasetuksen mukaisten CE-merkittyjen teräsrakennetuotteiden tehdasvalmistamisessa.

Työnjohtajien pätevyydet voivat olla osana tehtaan laatujärjestelmää myös ei CE-merkittäviä tuotteita valmistavilla teräsrakennetehtailla.

Pätevyysluokat

Pätevyysluokat ovat

  • Valmistusluokka 1
  • Valmistusluokka 2

Teräsrakenteiden valmistuksessa Valmistusluokka 1 pätevöittää toteutusluokkiin EXC1 ja EXC2. Valmistusluokan 2 pätevöittää toteutusluokkiin EXC 1 – EXC4.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista sekä työnantajan suosituksesta. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista.

Taulukko 1. Tutkinto- ja opintovaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TUTKINTO OPINNOT
Valmistusluokka 1 Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tutkinnon tasoinen. Kyseen työnjohtotehtävään soveltuvat opintosuoritukset sisältäen:rakenteiden mekaniikka (väh. 6 op)teräsrakenteiden suunnittelua ja valmistusta (väh. 4,5 op)
Valmistusluokka 2 Kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tutkinnon tasoinen. Kyseen työnjohtotehtävään soveltuvat opintosuoritukset sisältäen:rakenteiden mekaniikkaa (väh. 6 op)teräsrakenteiden suunnittelua ja valmistusta (väh. 7,5 op)

Puuttuvien opintojen korvaaminen pitkällä työkokemuksella: Vaadittuja opintoja voidaan osittain korvata riittävän pitkällä työkokemuksella. Tällöin

  • valmistusluokan 1 pätevyys edellyttää vähintään viiden (5) vuoden työkokemusta sekä metallirakentamisen osaamisen osoittamista soveltuvan koulutuksen ja tentin suorittamisella (esim. hitsauskoordinointipätevyydet, tarkastajan pätevyydet, TRY:n tentti).
  • valmistusluokan 2 pätevyys edellyttää seitsemän (7) vuoden työkokemusta, joka sisältää myös vähintään EXC3-töitä, sekä metallirakentamisen osaamisen osoittamista soveltuvan koulutuksen ja tentin suorittamisella (esim. hitsauskoordinointipätevyydet, tarkastajan pätevyydet, TRY:n tentti).

2. TYÖKOKEMUS

Teräsrakennetehtaan työnjohtajan pätevöitymiseen vaadittava työkokemus on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Työkokemusvaatimukset pätevyysluokittain.

LUOKKA TYÖKOKEMUS
Valmistusluokka 1 2 vuoden kokemus teräsrakennetehtaan työnjohtotehtävistä.
Valmistusluokka 2 4 vuoden kokemus teräsrakennetehtaan työnjohtotehtävistä.

3. TYÖNANTAJAN SUOSITUS

Pätevyyden edellytyksenä on työnantajan vakuutus siitä, että hakemuksessa annetut tiedot ovat oikeita ja että työnantaja suosittelee hakemuksen hyväksymistä.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Vähintään 3 vuoden työkokemus pätevyyden mukaisessa valmistusluokassa pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Teräsrakennetehtaan työnjohtajan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Jos pätevyyttä haetaan aikaisempaa korkeammassa vaativuusluokassa, tulee sitä hakea uutena pätevyytenä.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö TRY:n yhteystiedot löydät täältä

Huomioithan hakemukseen vaaditut pakolliset liitteet:

  • tutkintotodistus ja opintorekisteriote (josta käy ilmi suoritetut opintojaksot)
  • työtodistukset
  • CV ja pätevyyteen liittyvä referenssiluettelo
  • pätevyyttä uusittaessa todistukset täydennys- ja päivityskoulutuksesta
HAE PÄTEVYYTTÄ