Projektipäällikkö

Projektipäällikkö on alan tarvelähtöinen pätevyys. Projektipäällikkö johtaa projektitoteutusta ja vastaa sen tavoitteiden mukaisesta toteutumisesta.

Projektipäällikön pätevyys on rakennettu maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sitä täydentävässä Ympäristöministeriön ohjeessa (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015) työnjohtajille esitettyjen periaatteiden pohjalta. Vaikka projektipäällikkö ei ole laissa esitetty toimija, pätevyys on tarpeellinen osaamisen ja jatkuvan kehittymisen osoitus.

Pätevyysluokat

Projektipäällikön pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty pätevyysvaatimukset pätevyysluokittain.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja opinnoista sekä projektipäällikön pätevyyskoulutuksesta.

Tutkintona edellytetään soveltuvaa rakentamisen alalla suoritettua vähintään ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa, joka on vähintään teknikon tutkinnon tasoinen.

Opintoina edellytetään projektipäällikön tehtävään soveltuvia opintoja, jotka ovat yhteismäärältään vähintään 60 op sisältäen

  • rakenteiden mekaniikkaa (väh. 7 op)
  • rakennusfysiikkaa (väh. 3 op)
  • betoni-, puu-, teräs- ja pohjarakentamista sekä betoniteknologiaa
  • rakentamisen työmaa- ja tuotantotekniikkaa, projektinhallintaa ja -johtamista, aikataulusuunnittelua sekä hanketaloutta (väh. 30 op)

Edellä mainitut opinnot voivat sisältää sekä tutkinnossa että sitä täydentävissä koulutuksissa suoritettuja opintoja. Tutkinnon lopputyö voidaan osittain sisällyttää vaadittuihin opintoihin edellyttäen, että hakija osoittaa sen liittyvän olennaisesti haettuun pätevyyteen ja että se on vahvistanut hakijan osaamista esitetyistä aihealueista. Korkeintaan 30 % lopputyön opintopisteistä voidaan hyväksyä osaksi opintoja. Myös yli 10 vuoden työnjohtokokemuksella voidaan osittain (korkeintaan 20 %) korvata opintoja. Yllä esitetty opintojen kokonaismäärä tulee kuitenkin olla suoritettuna opintopisteinä.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän projektipäällikön pätevyyteen valmentavan koulutuksen suorittamista. Vaihtoehtoisena suorituksena hyväksytään Rakennusalan tuotantojohdon RTJ-koulutus. Pätevyys on haettava 5 vuoden sisällä koulutuksen suorittamisesta.

2. TYÖKOKEMUS

Projektipäällikön pätevöitymiseen edellytetään pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeistä työkokemusta seuraavasti

  • rakennusalan teknikko 12 vuotta
  • insinööri(AMK), rakennusmestari(AMK) tai rakennusinsinööri 11 vuotta
  • diplomi-insinööri tai arkkitehti 7 vuotta

Työkokemuksen tulee olla rakennusalan yrityksen ylempään johtoon valmentavaa alan työkokemusta. Se voi olla esim. työpäällikkönä toimimista, alan suunnittelun tai markkinoinnin asiakaskeskeisten tehtävien johtamista.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa projektipäällikön tai siihen rinnastettavissa tehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta. Tästä vähintään 3 vuotta tulee olla projektipäällikön tehtävissä.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Projektipäällikön tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö RKL:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ