Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja (materiaalitekninen korjaus)

Betonirakenteiden korjaustyönjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyydellä varmistetaan betonirakentamisen lisäksi betonin materiaalitekninen osaaminen. Keskeistä on betonin vauriomekanismien ja korjaustapojen hallinta laadukkaan korjaamisen varmistamiseksi.

Pätevyysluokat

Betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja pätevyystentistä.

Tutkintona edellytetään kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuvaa rakentamisen tai muun tekniikan alalla suoritettua tutkintoa, joka voi olla

  • rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi teknikko
  • insinööri(AMK) tai vastaava aiempi rakennus- tai konetekniikan insinööri
  • insinööri(YAMK)
  • diplomi-insinööri

Pätevyyslautakunnan harkinnalla tutkinto voidaan korvata pitkällä (vähintään 6 vuoden) ja monipuolisella työkokemuksella betonirakenteiden korjauksen työnjohtotehtävistä.

Hakijan tulee olla suorittanut Betonirakenteiden korjaustyönjohtajan pätevyystentti.

Tentillä varmistetaan osaaminen betonirakenteista, -teknologiasta, betonin vauriotavoista sekä julkaisun by41 Betonirakenteiden korjausohjeet soveltamisesta betonirakenteiden korjaustyön laadunvarmistuksen suorittamiseen ja vaurioiden korjaamiseen.

Linkki sihteerijärjestön järjestämiin pätevyystentteihin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

2. TYÖKOKEMUS

Betonirakenteiden korjaustyönjohtajalta edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta betonirakenteiden korjaustyön johtamisessa.

Hakemukseen liitettävä taulukko työkokemuksesta: Betonirakenteiden-korjaustyönjohtaja-työkokemusliite

VAADITTU TYÖNÄYTE

Pätevyyttä ensimmäistä kertaa haettaessa edellytetään kahta työnäytettä (kts. ohje).

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa työnjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Betonirakenteiden korjaustyönjohtajan tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta tulee olla vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 3 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö Betoniyhdistys BY:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ