Betonilattiapinnoitustyönjohtaja

Betonilattiapinnoitustyönjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Betonilattiapinnoitustyönjohtaja vastaa BLY 12/By 54  Betonilattioiden pinnoitusohjeet julkaisun mukaisesti määriteltyjen laatuvaatimusten saavuttamisesta. Pätevyys vastaa P-kirjaimella luokitelluissa kohteissa betonilattiapinnoitustyönjohtajilta vaadittavaa pätevyyttä.

Pätevyysluokat

Betonilattiapinnoitustyönjohtajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

1. KOULUTUS

Betonilattiapinnoitustyönjohtajan pätevyydessä ei ole tutkintovaatimusta.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän betonilattiapinnoitustyönjohtajan kurssin suorittamista.

2. TYÖKOKEMUS

Betonilattiapinnoitustyönjohtajalta edellytetään vähintään 2 vuoden monipuolista työkokemusta lattiapinnoitustöistä.

Hakemukseen liitettävä taulukko työkokemuksesta: Betonilattiapinnoitustyonjohtaja_Työkokemusliite

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa betonilattiapinnoitustyönjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Yleensä edellytetään vähintään yhtä päivityskoulutuspäivää pätevyyden voimassaoloajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö Betoniyhdistys BY:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ