Betonijulkisivutyönjohtaja

Betonijulkisivutyönjohtaja on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Julkisivutyönjohtaja vastaa julkisivu- ja parveke-elementeille asetettujen laatuvaatimusten saavuttamisesta. Pätevyys vastaa Inspecta Sertifiointi Oy:n betonijulkisivuvalmistajien työnjohtajilta vaatimaa pätevyyttä.

Pätevyysluokat

Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­ ja työkokemusvaatimuksista. Alla on esitetty tiivistetyt pätevyysvaatimukset.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta ja pätevyyskoulutuksesta.

Tutkintona edellytetään kyseiseen työnjohtotehtävään soveltuvaa rakentamisen alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi teknikon tutkinto.

Muun kuin rakennusalan tutkinnon suorittaneen tulee osoittaa riittävät pätevyyden edellyttämät rakennusalan opinnot, työkokemus, referenssit sekä Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastajan lausunto. Vaadittujen rakennusalan opintojen tulee sisältää vähintään seuraavat opinnot:

  • rakenteiden mekaniikkaa 7 op
  • betonirakentamista ja –teknologiaa 10 op
  • rakennusfysiikkaa 3 op.

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää betonijulkisivutyönjohtajan kurssia sekä hyväksyttyä suoritusta kurssiin liittyvästä tentistä. Tentissä varmistetaan seuraavien kokonaisuuksien osaaminen:

  • Betonirakenteiden pintojen luokitusohjeet by40
  • Betonielementtien toleranssit
  • Betoninormit by65

Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

2. TYÖKOKEMUS

Betonijulkisivutyönjohtajalta edellytetään vähintään 3 vuoden monipuolista työkokemusta betonijulkisivujen valmistuksesta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Muun kuin rakentamisen tutkinnon suorittaneelta edellytetään vähintään 6 vuoden kokemus betonijulkisivuelementtien valmistuksesta, vähintään 50 000 m2 julkisivureferenssikohteita vähintään 15 eri pintatyypistä sekä Inspecta Sertifiointi Oy:n tarkastajan lausuntoa hakijasta.

Betonijulkisivutyönjohtaja-työkokemusliite

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Työkokemus pätevyyden mukaisissa työnjohtotehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Pätevyyttä uusittaessa on osoitettava ylläpitäneensä ja kehittäneensä osaamistaan päivityskoulutuksella. Betonijulkisivutyönjohtajan pätevyyttä tukevaa koulutusta on esitettävä vähintään 3 koulutuspäivää (21 opetustuntia) tai 3 op edeltävältä 7 vuoden ajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö Betoniyhdistys BY:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ