Rakennuksen kuntoarvioija (PKA)

Rakennuksen kuntoarvioija (PKA) on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Kuntoarvion tavoitteena on edistää kiinteistön kunnossapitoa ja oikein ajoitettuja ja toteutettuja korjaustoimenpiteitä. Aluerakenteet, rakennustekniikan ja tilat arvioi rakennustekninen asiantuntija. Talotekniikan asiantuntija arvioivat kiinteistön LVIS-järjestelmät. Kuntoarvioraporttiin sisältyy pitkän aikavälin kunnossapitoehdotus, PTS-ehdotus. Siinä esitetään korjaus- ja kunnossapitotoimenpiteiden kustannusennusteet kuntoarvion laadintahetken kustannustasossa ja ehdotus toteutusaikatauluksi.

Kuntoarvioraportilla annetaan kokonaiskuva asunto-osakeyhtiön vastuulla olevista rakenneosista ja arvio merkittävimmistä korjaustarpeista ja tarvittavista lisätutkimuksista. Pätevöitynyt rakennuksen kuntoarvioija noudattaa soveltuvaa, esim. KH 90-00535 (2013).

Pätevyysluokat

Rakennuksen kuntoarvioijan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista. Vaatimukset on kuvattu alla.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakennus-, LVI-, sähkö- tai kiinteistöalalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

Mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakijan on esitettävä selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa suoritettuun tutkintoon (ks. FISEn soveltamisohje).

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää rakennuksen kuntoarvioijan PKA koulutusta.

Hakijalta edellytetään FISEn PKA- pätevyystentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla viittä (5) vuotta vanhempi.

Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin ja pätevyystenttiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

2. TYÖKOKEMUS

Rakennuksen kuntoarvioijalta edellytetään työkokemusta seuraavasti:

  • Vähintään viisi (5) vuotta (60 kuukautta) työkokemusta päätoimisista tehtävistä kiinteistö- tai rakennusalalla.
  • Työkokemukseksi lasketaan vain pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus.

3. TYÖNÄYTTEET

Työnäyte on normaali, voimassa olevan KH-kortin mukainen kuntoarvioraportti aidosta kohteesta. Raportti on hakijan itsensä laatima ja tehty osana rakennuksen kuntoarviotyöryhmän työtä. Työnäytteen hyväksyy erillinen tarkastustyöryhmä. Hyväksymisestä annetaan erillinen todistus, joka liitetään hakemukseen. Työnäyte voi myös sisältyä pätevyyskoulutukseen, jolloin siitä edellytetään maininta koulutuksen todistuksessa. Työnäytteen hyväksymismenettelystä lisätietoja saa sihteerijärjestö Kiinkolta.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa seitsemän (7) vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyttä uusittaessa hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

Pätevyyden uusimista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa pätevyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hakemus käsitellään uutena pätevyyshakemuksena, mikä saattaa tarkoittaa esim. pätevyyskoulutuksen ja pätevyystentin suorittamista uudelleen.

1. TYÖKOKEMUS

Pätevyyttä uusittaessa työkokemuksena edellytetään toimimista pätevyyden mukaisissa rakennuksen kuntoarvioija PKA -tehtävissä pätevyyden voimassaoloaikana.

Työkokemus osoitetaan listaamalla 20 viimeisintä hakijan itsensä (työryhmän jäsenenä) laatimaa kuntoarvioraporttia. Näistä lautakunta voi pyytää nähtäväkseen haluamansa raportit.

Työkokemus osoitetaan lisäksi esittämällä selvitys pätevyysajan työhistoriasta (työsuhteet ja referenssit).

Hakemukseen liitettävä listaus kuntoarvioraporteista: FISE PKA-kuntoarvioraportit-lomakepohja

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Rakennuksen kuntoarvioija PKA -tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta suositellaan esittämään pätevyyttä uusittaessa vähintään yksi (1) koulutuspäivä edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyyden voimassaoloajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 3 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö KIINKO:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ