Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija

Lämmitys-, vesi- ja viemärijärjestelmien (LVV) kuntotutkija on alan tarvelähtöinen pätevyys. LVV-järjestelmien kunnon säännöllinen seuranta muiden kuntotutkimusten ohella on osa kestävää kiinteistön ylläpitokulttuuria. Taloyhtiön ja kiinteistön omistajan putkiremontin suunnittelu- ja tiedottamiskäytäntöön kuuluu hanke-ehdotus, joka nojautuu pääasiassa LVV-kuntotutkijan raporttiin ja korjaussuosituksiin.

Pätevä LVV-kuntotutkija sitoutuu suorittamaan kuntotutkimuksen LVV-kuntotutkimusoppaan 2013 mukaisesti.

LVV-kuntotutkija voi tarvittaessa toimia terveydensuojelulain mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan apuna, jos tarvitaan LVV-järjestelmiin liittyvää mittausta, tutkimusta tai selvitystä, jonka tekemiseen LVV-kuntotutkija on pätevä ja jonka tekemiseen laissa määritetty pätevyys ei sovellu (TSL 49 §).

Pätevyysluokat

LVV-kuntotutkijan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia. Pätevyys kattaa kaikki vaativuustasot.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­, työnäyte- ja työkokemusvaatimuksista.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinto-, pätevyyskoulutus- ja pätevyystenttivaatimuksesta.

Tutkinnon tulee olla LVI-alalla suoritettu

  • korkeakoulututkinto tai
  • aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto tai
  • aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkintoa
  • LVV-työteknikon tutkinto

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymän LVV-kuntotutkijan pätevyyskoulutuksen suorittamista. Koulutuksella varmistetaan osaaminen:

  • rakennus- ja asennustekniikoista eri aikakausilta
  • putkimateriaalien vanhenemisprosesseista
  • LVV-kuntotutkimusten toteuttamisessa ja tutkimustulosten analysoinnissa
  • LVV-korjausmenetelmistä
  • suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa

Hakijalta edellytetään pätevyysluokan mukaisen FISEn LVV-kuntotutkijan pätevyystentin läpäisyä ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla 5 vuotta vanhempi. Linkki hyväksyttyihin koulutuksiin ja sihteerijärjestön järjestämään pätevyystenttiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja –tentit.

2. TYÖNÄYTTEET

Kuntotutkimusosaaminen osoitetaan työnäytteillä, jotka voivat olla kuntotutkimusraportteja. Kuntotutkimuksen ja raportin tulee olla pääosin hakijan itse laatima. Hankkeesta tulee selvitä myös tilaajan yhteystiedot. Työnäytteet käsitellään luottamuksellisena.

3. TYÖKOKEMUS

Hakijalta edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta LVV-kuntotutkimusalalta pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa 7 vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyden uusimisella hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksista pätevyyden voimassaoloajalta.

1. TYÖKOKEMUS

Tasaisesti karttunut työkokemus LVV-kuntotutkimustehtävissä pätevyyden voimassaoloajalta.

2.  TYÖNÄYTTEET

Listaus hakijan laatimista, tilaajalle toimitetuista LVV-kuntotutkimusraporteista viimeisen 7 vuoden ajalta. Esitetyn luettelon pohjalta lautakunta voi tarvittaessa pyytää kirjallisen selvityksen listauksessa mainitusta projektista.

3. PÄIVITYSKOULUTUS

LVV-kuntotutkimista tukevaa FISEn hyväksymää päivityskoulutusta on esitettävä vähintään 2 erillistä koulutusta edeltävältä 7 vuoden rekisteröintiajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 2 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö SuLVI:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ