Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK)

Asuntokaupan kuntotarkastaja (AKK) on alan tarvelähtöinen pätevyys.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Pätevöitynyt asuntokaupan kuntotarkastaja noudattaa tarkastuksessaan suoritusohjetta KH 90-00393 (2007) tai KH 90-00394 (2007).

Pätevyysluokat

Asuntokaupan kuntotarkastajan pätevyydessä ei ole erillisiä pätevyysluokkia.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimukset koostuvat koulutus-­, työkokemus- ja työnäytevaatimuksista. Vaatimukset on kuvattu alla.

1. KOULUTUS

Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

Tutkintona edellytetään kyseiseen tehtävään soveltuvaa rakentamisen alalla suoritettua tutkintoa, joka on vähintään rakennusmestari(AMK) tai vastaava aiempi, vähintään teknikon tutkinto.

Mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla, hakijan on esitettävä selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa suoritettuun tutkintoon (ks. FISEn soveltamisohje).

Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää asuntokaupan kuntotarkastajan AKK koulutusta.

Hakijalta edellytetään FISEn AKK- pätevyystentin suorittamista ennen pätevyyden hakua. Uutta pätevyyttä haettaessa tenttisuoritus ei saa olla viittä (5) vuotta vanhempi.

Linkit FISEn hyväksymiin pätevyyskoulutuksiin ja pätevyyslautakunnan järjestämään pätevyystenttiin löytyy kohdasta pätevyyskoulutus ja -tentit.

2. TYÖKOKEMUS

Asuntokaupan kuntotarkastajalta edellytetään työkokemusta seuraavasti:

  • Vähintään viisi (5) vuotta (60 kuukautta) monipuolista työkokemusta talonrakennus ja/tai kiinteistöalalla. Kokemuksen tulee sisältää arviointi- ja tarkastustehtäviä tai avustamista tutkimustehtävissä.
  • Tai vaihtoehtoisesti vähintään viisi vuotta (60 kuukautta) työkokemusta pääsääntöisesti kosteus- ja homevaurioiden selvittämiseen, vaurioiden aiheuttamaan suunnitteluun ja korjaamiseen erikoistuneissa tehtävissä.
  • Työkokemukseksi lasketaan vain pätevyyteen vaadittavan tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus.

3. TYÖNÄYTTEET

Työnäyte on normaali, voimassa olevan KH-kortin mukainen kuntoarvioraportti aidosta kohteesta. Raportti on hakijan itsensä laatima. Työnäytteitä tarkastetaan vähintään kolme kappaletta ja ne tarkastaa ja hyväksyy erillinen näyttötöiden tarkastustyöryhmä. Hyväksymisestä annetaan erillinen todistus, joka liitetään hakemukseen. Työnäytteiden hyväksymismenettelystä lisätietoja saa sihteerijärjestö Kiinkolta.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyys on voimassa seitsemän (7) vuotta kerrallaan, jonka jälkeen pätevyys tulee uusia.

Pätevyyttä uusittaessa hakija osoittaa, että on toiminut aktiivisesti todetun pätevyyden määrittelemässä tehtävässä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tiedot työsuhteista, työkokemuksesta ja päivityskoulutuksesta pätevyyden voimassaoloajalta.

Pätevyyden uusimista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa pätevyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hakemus käsitellään uutena pätevyyshakemuksena, mikä saattaa tarkoittaa esim. pätevyyskoulutuksen ja pätevyystentin suorittamista uudelleen.

1. TYÖKOKEMUS

Pätevyyttä uusittaessa työkokemuksena edellytetään toimimista pätevyyden mukaisissa asuntokaupan kuntotarkastaja AKK -tehtävissä pätevyyden voimassaoloaikana.

Työkokemus osoitetaan listaamalla 20 viimeisintä hakijan itsensä laatimaa asuntokaupan kuntotarkastusraporttia. Näistä lautakunta voi pyytää nähtäväkseen haluamansa raportit.

Työkokemus osoitetaan lisäksi esittämällä selvitys pätevyysajan työhistoriasta (työsuhteet ja referenssit).

Hakemukseen liitettävä listaus kuntotarkastusraporteista: FISE AKK-kuntotarkastusraportit-lomakepohja

2. PÄIVITYSKOULUTUS

Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK -tehtävien suorittamista tukevaa päivityskoulutusta suositellaan esittämään pätevyyttä uusittaessa vähintään yksi (1) koulutuspäivä edeltävältä seitsemän (7) vuoden pätevyyden voimassaoloajalta.

Hakuohjeet

Pätevyyttä tai pätevyyden uusimista haetaan pätevyyskohtaisella määrämuotoisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomakkeisiin pääset alla olevasta HAE PÄTEVYYTTÄ-painikkeesta tai sivuston samannimiseltä välilehdeltä.

Pätevyyshakemuksen käsittely- ja rekisteröintimaksut löytyvät Pätevyydet >Fise pätevyyden hakeminen> Hakuohjeet sivulta.

Hakemusten on oltava perillä viimeistään 3 viikkoa ennen pätevyyslautakunnan kokousta. Pätevyyslautakunnan tulevat kokoukset sekä lisätietoja pätevyyden hakemisesta antavan pätevyyslautakuntaa ylläpitävän sihteerijärjestö KIINKO:n yhteystiedot löydät täältä

HAE PÄTEVYYTTÄ